Gludsted Børnehus er en privat institution oprettet som afdeling under Gludsted Friskole. Børnehuset er en integreret institution med vuggestue og børnehave. Vores SFO er også en afdeling af Børnehuset dog har de lokaler på skolen. 19. februar 2018 tog vi vores nye SFO lokaler i brug. Vores nye lokaler er en tilbygning til skolen og vi deler lokalerne med indskolingen som har deres klasselokale samme sted. SFO lokalerne er ikke åbne for pasning om morgenen. SFO børn som skal passes inden 7.45 skal afleveres i Børnehuset hvor både SFO, vuggstue- og børnehavebørn passes fælles. Vi er som organisation tilknyttet Friskole foreningen og har i år også tilmeldt os DLO. Igennem disse organisationer får vi vejledning, information og relevante kurser og konferencer.

Forældresamarbejde er afgørende for barnets udvikling, derfor er vores mål at have et samarbejde med jer der bygger på tillid, respekt og dialog. Den daglige kontakt med jer er vigtig, det er her vi kan fortælle lidt om barnets dag. I Børnehuset afholdes der 1. gangs samtaler efter ca. 3 mdr. og derefter ca. 1 gang årligt. Derudover aftaler vi samtaler når I eller vi synes det er nødvendigt. Vi har forældremøde 1 gang årligt for vuggestue og børnehave 

Med denne forventningsafstemning er det vores ønske at optimere det daglige samarbejde imellem børn og forældre og institution. Vi i personalegruppen har en række forventninger til jer som forældre og I har ligeledes en række forventninger til os som personale. Vi tror på, at det er bedst for samarbejdet, at vi fortæller hinanden om vore gensidige forventninger. På den måde bliver det lettere, at hjælpe hinanden med at leve op til forventningerne og det giver begge parter mulighed for, at sige fra overfor eller bearbejde forventninger. Vi håber, at I som forældre vil deltage i denne proces.
 
Børnenes daglig dag
I institutionen er børnene i et fællesskab med de muligheder og begrænsninger det giver, vi forventer derfor at I overfor jeres børn loyalt bakker op om børnehusets bestemmelser.
Det gør vi fordi:
 • Børnehusets regler er lavet ud fra, at børnene er i et fællesskab hvor mange børn og voksne, skal kunne fungere- og være sammen.
 • Børnehusets regler er lavet ud fra erfaring og sikkerhedshensyn.
 
Passende tøj til årstiden
Børnene deltager hver dag i mange aktiviteter ude og inde, vi forventer derfor, at børnene har skiftetøj, overtøj og fodtøj med passende til årstiderne hver dag.
Der gør vi fordi:
 • Mangel på tøj bør ikke være en hindring for at deltage i børnehavens aktiviteter.
 • Børn spilder, tisser og leger med vand.
 • Institutionen har en begrænset mængde tøj.
 • De fleste børn er kede af, at få tøj på som ikke er deres eget.

Forældre skal derfor:

 • Checke at børnene altid har skiftetøj, passende overtøj og fodtøj med. Vådt tøj og fodtøj skal tages med hjem og tørres så det er klart til næste dag.
 • Børnenes garderobe rum er deres private sted, vi forventer derfor, at I sørger for orden på børnenes garderobe rum.
 • Det gør vi fordi:
 • Børnenes tøj, legetøj og andet er forældrenes ansvar.
 • Det letter rengøringen
 • Det gør det muligt for børnene at overskue, hvad de har på rummene.
Forældre forventes at mærke madpakke, tøj, fodtøj og legetøj, selv at lede efter bortkomne ting, at stille alt fodtøj m.m. op på barnets garderoberum når barnet bliver hentet.
 
Omsorg i dagligdagen
Jeres barn kan have brug for, at sige/vinke farvel med en voksen om morgenen. Derfor forventer vi, at I opsøger hjælp dertil, da vi ikke altid kan være opmærksomme på, at der er brug for hjælp. Grunden til, at vi måske i den pågældende situation ikke er opmærksom på dette behov kan evt. skyldes, at vi er nye overfor hinanden, at jeres barn ikke plejer at have brug for hjælp til at vinke eller, at der er et andet barn som også kræver vores omsorg.

Se priser under “Praktisk A-Å” øverst

I tråd med Gludsted Friskoles værdigrundlag og vores DGI certificering vil motorik og bevægelse være i højsædet og vi vil både indretningsmæssigt, pædagogisk og aktivitetsmæssigt give børnene rammer som ligger op til mest mulig bevægelse såvel ude som inde. Børnehaven løber hver mandag, vi har et tumle rum med ribber, madrasser, balancesten m.m. Vi anvender skolens gymnastiksal og trafikskolegård hver uge, vi har en legeplads med mulighed for flere former for bevægelse og vi anvender området omkring skolen. Vi har inspireret af Børneby Øster i Ikast fået lavet et sanserum, som vi i mindre grupper anvender til mindfullness og afslapningsøvelser. Vi oplever i høj grad, at børn i dag er rigtig gode til de vilde bevægelser, og derfor har brug for at øve sig i at finde ro og fordybelse. Vi forsøger at lade børnene anvende deres egen fysiske formåen i hverdagen såsom påklædning, selv hente vand og lade sakse, tudser m.m. være i børnehøjde. Det er i vores hus tilladt at løbe og være vild i tumlerummet og udendørs. Vi vejleder til tider børn til at tage en løbetur rundt om huset. Vi lader barnet erfare egne motoriske grænser, så længe det ikke er direkte farligt. Vi ligger vægt på et respektfuldt og anerkendende miljø med fokus på den positive adfærd. Vi øver os i at undgå ordet ikke og i stedet vejlede barnet til den adfærd som vi ønsker.

Vi har et tæt samarbejde med PPR i forhold til pædagogisk rådgivning, fysioterapeut, sprogkonsulent, sundhedsplejerske, socialfaglig medarbejder og familiehuset, hvor vi kan få støtte og vejledning.

Mandag – torsdag: kl. 6.15 – 16.45
Fredag: kl. 6.15 – 15.40.

Gludsted Friskole og Børnehus
Smedebækvej 30, 7361 Ejstrupholm

Daglig leder: Bente Green
Tlf. 75 77 52 84   tryk 3
Mail: bente@gludstedfriskole.dk

SFO mobil tlf. 6013 5284 efter kl.12:35
før dette tidspunkt ringes på fastnet