Vuggestuen er i samme bygning som børnehaven. Vi går meget op i at der er en fast struktur, da genkendelighed giver børn tryghed. Der er, ligesom i børnehuset og på friskolen, en anerkendende tilgang til børnene og bevægelse i hverdagen.

Sprog og sprogtilegnelse er også en central del af vuggestuen. Vi følger barnets spor og nærmeste udviklingszone.

06.15: Børnehuset åbner. 2 voksne modtager alle børn (SFO, børnehave og vuggestue) i køkkenet og der spises morgenmad.

07.00: Vuggestuen går ind i egne lokaler. Der kan fortsat spises morgenmad indtil kl. 07.30. De ældste børn får lov at blive sammen med børnehaven og lege, hvis de har lyst.

08.00: Morgensamling med fokus på læreplanstemaerne. Læs mere om læreplanen her under punktet “pædagogisk læreplan”

08.30: Formiddagsmad og frugt

09.00: Aktiviteter, lege inde eller ude, ture ud af huset, gymnastiksalen m.m. Nogle sover en formiddagssøvn.

11.00: Frokost

11.30/11.45: Middagssøvn og leg på legepladsen. Nogle børn sover ude, mens andre sover indenfor i samme lokale som de yngste børnehavebørn.

13.30 – 14.00: Børnene vågner og får eftermiddagsmad efterhånden.

15.30: Vuggestue- og børnehavebørn samles. De yngste med behov for mere ro bliver i vuggestuens lokaler.

16.00: Alle børn fra SFO, børnehave og vuggestue samles og leger på tværs af alder.

16.45 (fredag 15.40): Børnehuset lukker.

Der vil være fuld kost. Frokostmåltiderne vil blive forberedt i storkøkkenet på Friskolen. De øvrige måltider i Børnehusets køkken

Vi går meget op i en tryg overgang, derfor opfordre vi til at de første dage er korte dage for jeres barn, samt at I er med. På den måde bliver overgangen så tryg som muligt.

Jeres barns søvnrytme planlægges sammen med jer. Når I aflevere og henter jeres barn giver vi tid til at snakke med jer.

Vi går meget op i samarbejdet mellem vuggestuen og hjemmet. Vi ser det som vores opgave at være et værdifuldt supplement til hjemmet. Dialogen er vigtig for os.

Der afholdes årligt forældremøde og der tilbydes samtale efter 3 måneder og 1 gang årligt. Der er selvfølgelig også mulighed for ekstra samtaler hvis I føler behov for det. Der afholdes årlige arrangementer med forældre og børn såsom generalforsamling, fællesspisning, arbejdsdage og forældrekaffe.

Gludsted Friskole og Børnehus
Smedebækvej 30
7361 Ejstrupholm

Daglig leder: Bente Green
Tlf. 75 77 52 84   tryk 3
Mail: bente@gludstedfriskole.dk