Vores udeområder

På Gludsted Friskole og Børnehus har vi gode, store udeområder, som elever og børn kan boltre sig på. Vi er tæt på naturen, hvilket giver unikke muligheder i undervisningen.

I skolegården har vi trakfikbane og andet udstyr, som lægger op til bevægelse, leg og samarbejde.
Bag ved skolen har vi et stort, grønt område med streetbane, shelters, bålhytte og BMX-bane. Det grønne område er indrammet af Abeskoven, hvor børnene kan bygge huler og klatre i træer.
I børnehuset er legepladsen i august 2014 blevet udvidet både med mere plads og flere aktiviteter som ligger op til forskellig bevægelsesmuligheder og fordybelse i kroge i eks. legehus.

Vores faglokaler

På Gludsted Friskole og Børnehus opgraderer og opdaterer vi løbende vores faglokaler, så de er tidssvarende. Siden 2017 har vi renoveret fysik, sløjd, skole-køkkenet og fået en ny tilbygning med lokaler til undervisning og SFO.
 

På skolen har vi mange faglokaler, som SFO og børnehuset også har muligheden for at benytte, f.eks. skolekøkkenet, gymnastiksalen og billedkunst.

Foruden disse faglokaler har skolen også fysik/kemi, sløjd, krea-rum, musik, biograf, grupperum og viktoria (et rum til f.eks. matematikløft og læseløft).

I børnehuset er der f.eks. et motorikrum med ribber, stor fald madras, flytbare puder, madrasser, rullebræt og ting som ligger op til børnenes egen fantasi til at bygge baner, huler m.m.

Ud af huset

På Gludsted Friskole og Børnehus tager vi ofte på tur. Vores “skolebus” giver mulighed for at tage på dagsture.
Hvert andet år tager hele skolen på lejr-skole og 9. klasse tager på udlandstur. Børnehaven tager hvert år på koloni.

Vores almindelige hverdag

På Gludsted Friskole og børnehus er vi altid i bevægelse. Det betyder at vi ikke er bange for at prøve noget nyt, så længe eleven og barnet er i centrum. Bevægelse er en naturlig del af vores hverdag.