Administration

Kim Lerche
Skoleleder
Lone Nørgaard
Viceskoleleder
Bente Hovgaard Green
Daglig leder af Børnehuset

Friskolen

Birgitte Nielsen
Støttelærer
Helene Hansen
Lærer | Læsevejleder

Klasselærer for 8.-9. kl.

Jan Caspersen
Lærer | IT-vejleder
Johann Høj Radmer
Lærer
Julie Hertz
Støttelærer
Kamilla Karlsen
Lærer

Klasselærer for 4.-5. kl.

Lene Askjær
Lærer

Klasselærer for 2.-3. kl.

Lene Yde
Lærer

Børnehaveklasseleder

Lone Andreasen
Støttelærer
Malene Mikkelsen
Lærer | IT-vejleder

Klasselærer for 2.-3. kl.

Natascha Snede
Lærer

Klasselærer for 6.-7. kl

Børnehuset

Berit Visholm Høg
Pædagog
Helene Nielsen
Pædagog
Inge Lise Eriksen
Pædagogmedhjælper
Mette Jørgensen
Pædagogmedhjælper

Andet personale

Aase Thomsen
"Madmor"
Bianca Zijlstra
Rengøring
Simon Jensen
Pedel