Administration

Kim Lerche
Skoleleder
Lone Nørgaard
Viceskoleleder
Bente Hovgaard Green
Daglig leder af Børnehuset

Friskolen

Alexander Storm
Lærerstuderende
Birgitte Nielsen
Støttelærer
Ellen Greve Sørensen
Børnehaveklasseleder

Klasselærer for 0.-1. kl.

Helene Hansen
Lærer | Læsevejleder

Klasselærer for 6.-7. kl.

Jan Caspersen
Lærer | IT-vejleder

Klasselærer for 4.-5. kl.

Johann Høj Radmer
Lærer

Klasselærer for 6.-7. kl.

Julie Hertz Mindstruplund
Støttelærer
Kamilla Karlsen
Lærer

Klasselærer for 4.-5. kl.

Lene Askjær
Lærer

Klasselærer for 8. kl.

Lone Andreasen
Støttelærer
Malene Mikkelsen
Lærer | IT-vejleder

Klasselærer for 2.-3. kl.

Børnehuset

Berit Visholm Høg
Pædagog
Ida Bøving
Pædagog
Inge Lise Eriksen
Pædagogmedhjælper
Mette Jørgensen
Pædagogmedhjælper

Andet personale

Aase Thomsen
"Madmor"
Bianca Zijlstra
Rengøring
Simon Jensen
Pedel