Gludsted Friskole og Børnehus ligger i det naturskønne Gludsted i midten af Jylland.

Friskolen udbyder 0. – 9. klasse, og har gennemsnitligt 10 elever per årgang.
Vi har samlæsning af to årgange, så man er ca. 20 elever samlet i et undervisningslokale. 

Forældre og elever kan forvente at:

 • vi har –og ønsker et højt gensidigt informationsniveau
 • lærere og pædagoger møder velforberedte, motiverede og engagerede
 • undervisningen er inspirerende, udviklende, alsidig og tidssvarende og i tager i størst mulig udstrækning udgangspunkt i den enkelte elev
 • vi støtter elevernes udvikling bedst muligt omkring faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer
 • vi har årgangsundervisning på alle årgange
 • vi i stor udstrækning har holddeling, både fagligt, socialt og interessebetonet.
 • vi arbejder ud fra en anerkendende og værdsættende tankegang. Vi taler med, lytter til og inddrager eleverne
 • personalet foregår med et godt eksempel omkring bl.a. respekt, tiltale, omtale m.v.
 • personalet udviser loyalitet overfor forældrene
 • forældrene har medbestemmelse og medansvar for elevens skolegang, herunder skole/hjem-samarbejdet, forældremøder m.v.

Vi forventer at eleven:

 • møder til tiden, veludhvilet og undervisningsparat
 • har fået morgenmad, er rimelig velsoigneret og har madpakke med
 • har rimelig orden i sine sager og møder velforberedt
 • tager hensyn til andre elever, rengøringspersonalet, ansatte og andre som færdes på skolen
 • har en god opførsel og har et høfligt og acceptabelt sprog
 • udviser en social adfærd samt indgår konstruktivt i samarbejdet med elever og ansatte

Vi forventer at forældrene:

 • støtter deres barn i skolens forventninger til eleven
 • føler ansvar og engagement omkring barnets adfærd og skolegang
 • indgår aktivt og positivt i skole/hjem-samarbejdet
 • indgår aktivt og konstruktivt i evt. konfliktløsninger
 • er loyale overfor lærere/pædagoger og tager kontakt til skolen, hvis der er spørgsmål
 • respekterer skolen som arbejdsplads for både elever og personale, og at skolen har høj prioritet i barnets tilværelse
 • at ferier som hovedregel placeres i skolernes ferie

Vi oprettede vores første 9. klasse i skoleåret 2018/2019, og har først her haft brug for at indberette karakterer til Børne- og Undervisningsministeriet.

Vores skoletal, herunder karakterer, kan findes her.

På Gludsted Friskole lægges der vægt på, at eleverne i en tryg hverdag får de bedste muligheder for at tilegne sig viden og færdigheder -alt efter den enkelte elevs evner og anlæg. Eleverne får gode og udviklende oplevelser, og det forventes, at eleverne udnytter deres evner, fantasi og kreativitet. Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre. Elevernes selvfølelse og selvtillid styrkes og deres forståelse og respekt for medmennesket udvikles. Elevernes ansvarlighed styrkes. Gennem samarbejde mellem skole og hjem styrkes forældrenes medansvar for deres børns skolehverdag. Skolens fortsatte eksistens af hensyn til lokalsamfundet sikres.

Læs hele værdigrundlaget her: Værdigrundlag

Vi navigerer efter -, bygger på -og lever op til folkeskolens Fælles Mål.

Gludsted Friskole og Børnehus
Smedebækvej 30
7361 Ejstrupholm

Tlf. 75 77 52 84
post@gludstedfriskole.dk

Konstitueret skoleleder:
Bente Green

Viceskoleleder: Lone Nørgaard
Tlf. 28 51 94 30