Husk Traktortræk lørdag den 17. september 2022.

Forny dit medlemskab eller bliv medlem af Gludsted Friskoles Venner. Igennem det årlige medlemskontingent støttes foreningens arbejde med at skabe gode rammer og muligheder for leg og læring i børnehuset og friskolen. Friskolens Venner støtter Gludsted Friskoles arbejde, såvel som almennyttige formål og folkeoplysende aktiviteter på skolen.

Som medlem får du stemmeret på generalforsamlingen.

Følg os på skolens hjemmeside samt på Facebook

Vi kan aldrig få venner nok!

Medlemskab koster 100kr.pr person om året. Indbetaling via mobilepay til nr.: 63780 – ”Gludsted Friskoles Venner” eller på konto nr.: 7242 1209619. Skriv ”kontingent” og navn på den/de personer, som indbetaler.

Bestyrelsen for Gludsted Friskoles Venner

  • Formand: Susan Behrens Østergaard, tlf. 21 36 77 47
  • Næstformand: Dorthe Dybdahl, tlf. 24 23 63 89
  • Sekretær: Ditte Revsgaard Andersen, tlf. 61 33 59 19
  • Kasserer: Jens Peter Bak, tlf 40 84 57 89
  • PR: Ditte Revsgaard (og Line)
  • Menige medlemmer: Carsten Vinther Jensen, Thomas Nielsen
  • Suppleant: Line Nielsen

Hvert år afholder vi traktortræk i Gludsted. Reglerne til traktortræk kan findes her: