Børnehaven

Alle børn er inddelt i grupper – stjerner de yngste – sol mellemste – måne de ældste. Børnene flytter som hovedregel gruppe efter sommerferien, dog ses der ikke kun på alder men også på barnets udvikling. Gruppeopdelingen gør, at vi kan målrette legerelationer, aktiviteter og ture ud af huset til barnets alder og udvikling. 

I børnehaven skal børnene hver dag medbringe madpakke med tydeligt navn eller kendetegn for barnet. Lad barnet selv sætte madkassen i køleskabet. Vi opfordrer til en sund og velnærende madpakke. Slik og drikkevarer såsom saftevand, juice m.m. er forbudt i madpakken. Når vi spiser madpakker spiser stjernerne sammen og sol og måne sammen. Alle børn har en fast plads, der synges madsang inden spisning og der holdes ca. 2-3 min. stilletid i spisesituationen.

Ca. en gang om måneden har vi maddag som enten kan være varm mad eller smør selv. Rent praktisk foregår det på den måde, at alle børn medbringer noget til maddagen. Personalet laver en seddel som I skriver jer på.

Børnene får frugt og brød formiddag og eftermiddag. Børnene involveres i at lave frugt og fylde kopper m.m. på rullebordet. Frugtordningen koster 60.- pr. barn månedligt. Børnene samles alle til formiddagsmad. Her har børnene faste pladser og får på hvert bord frugt, brød og vand som de skal sende rundt til hinanden. Der er stilletid ca. 2-3 min. for at tilgodese at alle kan koncentrere sig om at få spist og få ro i hoved og krop. Lige for tiden har vi et belønningssystem med stjerner for at motivere dem til at være stille. 20 stjerner giver en belønning. Efter stilletiden fortæller en af voksne hvad vi skal idag og der sættes piktogrammer på tavlen så børnene selv kan følge med. Eftermiddagsfrugten foregår enten i køkkenet eller udenfor afhængig af vejret og årstiden. Her kan børnene komme når de har tid i deres leg og når der er plads til flere. Denne struktur har vi valgt for ikke at afbryde børnene i deres lege. Vi er opmærksomme på at alle børn blive tilbudt eftermiddagsmad.

Inspireret af DLO har vi indført en runderer på legepladsen. Det fungerer på den måde at en medarbejder bærer en gul vest og har ansvaret for at rundere i alle hjørner på legepladsen. Det frigør resten af personalet til at være nærværende og kunne fordybe sig i leg, guide. I kan læse hele artiklen her.

Med udgangspunkt i den nye styrkede pædagogiske læreplan har vi også fokus på den læring som sker på legepladsen under den frie leg. På legepladsen øver barnet sig i turtagning, grovmotorik, sprog, sociale kompetencer m.m. Det vil vi synliggøre for jer på whiteboard tavlen ved at beskrive læringen frem for aktiviteten.

Hver onsdag formiddag fra kl. 9.40 – 11.15 har vi skolegården. Denne dag må børnene gerne have egne cykler med. Er det to hjulede cykler skal der i skolegården anvendes cykelhjelm. Børnene må også bruge egne cykler på legepladsen, men af farefor at hænge fast i træer m.m. må de ikke anvende cykelhjelm her.  

Området
Nede bag skolen bruger vi legepladsen, abeskoven, kælkebakken, rutcherøret, bmx banen, fodboldbanen, multibanen. Vi går ture til købmanden hvor børnene hjælper med at handle og vi trækker Rulle Marie med til varerne. Vi går på stadion og spiller fodbold, løber på bakken, bruger legepladsen og spiser madpakker ved klubhuset. Vi bruger vores 9 personers bus til at tage på ture i mindre grupper. Det kan være til Isenbjerg, legeplads i Ejstrupholm, bibilioteket m.m.

Da vi oplever at legetøj hjemmefra skaber konflikter børnene imellem er det for tiden ikke tilladt at med bringe legetøj. Sovebørn må dog medbringe bamse eller nuller til middagssøvnen. Vi afholder et par gange om året legetøjsdage.

På barnets fødselsdag kan I vælge, om fødselsdagen skal holdes i hjemmet eller i institutionen. Vi vil gerne i god tid vide om fødselsdagen skal holdes i hjemmet, da vi skal booke bussen. Barnet må i samråd med personalet medbringe mad eller lign. til sin gruppe. Vi opfordrer til, at der serveres sunde ting uden for meget sukker.

Kl. 06:15 åbner institutionen og vi tager imod børnene ovre i køkkenet. Om morgenen og indtil kl. 7.35 passes børnehavebørn SFO børn samlet. Fra kl. 6.15-7.15 er der kun et personale på arbejde.

Frem til klokken 07:30 er der mulighed for at få morgenmad, som vi spiser sammen i køkkenet.
Der lægges vægt på en hyggelig og rolig morgenstund, hvor det er vigtigt at få sagt god morgen/farvel til hinanden.
Hvis jeres barn har været ked af det når I siger farvel, er I altid velkomne til at ringe for at
høre, hvordan det går.

Kl. 7.35 sendes de store i skole

Ca. kl. 9 får børnehavebørnene formiddagsmad. Se nærmere beskrivelse herom i punktet formiddags og eftermiddagsmad.

I tidsrummet herimellem foregår der aktiviteter og ture ud af huset. Skal børnene være her til en bestemt tid skriver vi det på opslagstavlen eller i måneds aktivitetsplanen som sendes ud på intra og kan ses på hjemmesiden.

Ca. kl. 11 spiser vi madpakker. Mandag og onsdag holdes rundkreds fordelt i grupperne. Fredag holdes samlet rundkreds. I rundkreds synger vi og tager forskellige aktuelle emner op.

Ca.kl. 14 samles vi alle til eftermiddagsmad

Om eftermiddagen leger vi ude eller inde, afhængig af hvad der optager børnene.

Ca. kl. 16 kommer SFO børnene over i børnehaven og passes samlet indtil lukketid kl. 16.45. Om fredagen samles vi kl. 15.

Når barnet bliver hentet, vil vi gerne, at I kommer og siger farvel. På vores opslagstavle, kan I se hvad der er sket i løbet af dagen. Se også gerne vores billeder på skærmen eller opslagstavlen.

I er altid velkomne til at slå jer ned på stuen, og få en snak med os om, hvad der er hændt i løbet af dagen. I er også velkomne til at komme og opleve en dag i børnehuset.

Hvis barnet bliver hentet af andre end de sædvanlige, skal vi have besked, idet vi kun, hvor det er aftalt, må aflevere barnet til andre.

SFO

Vi ligger stor vægt på at SFO er børnenes fritid. Vi forsøger at følge børnenes spor og interesser og lade dem få indflydelse på eftermiddagen. Dog ligger vi også vægt på, at børnene hver dag får luft og bevæget sig, derfor er det ikke valgfrit om man vil være inde eller ude hele dagen. Vi er hver dag ude på en lufter efter skole, husk derfor udetøj og skiftetøj.

I SFO’en følger vi en fast uge rytme:

  • Mandag: udedag
  • Tirsdag: IT dag
  • Onsdag: gymnastiksal
  • Torsdag: båldag
  • Fredag:  Planen kan ses på vores tavle i SFO’en

Vi åbner hver dag kl. 6.15 hvor børnene skal afleveres i børnehuset. Børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30.

Kl. 7.35 sendes børnene i skole.

Hver mandag låses der op i SFO lokalerne på skolen, så I kan aflevere udetøj og skiftetøj på barnets garderobe.

Kl. 12.35 går et personale over og tager imod 0.kl, de øvrige børn modtages og indskrives i SFO’en når de kommer fra skole.

I SFO’en har vi opdelt ugen efter et fast skema:

  • Mandag: Udedag
  • Tirsdag: Indedag: Ipad, computer
  • Onsdag: Gymnastiksalen
  • Torsdag: Båldag
  • Fredag: Spontan

Der skal være udetøj og skiftetøj med, da vi hver dag er ude og få lidt luft. Vi har erfaret, at det giver den bedste eftermiddag. Vi ligger stor vægt på, at SFO-tiden er børnenes fritid og det er frivilligt om man vil deltage i de aktiviteter som planlægges. Det er dog de voksne som bestemmer om vi er inde eller ude.

Informationer til personalet kan give i kalenderen i Børnehuset, kinabogen i SFO’en eller på tlf. 75775284. Husk efter kl. 12.35 skal der ringes på SFO tlf. 25595935.

Husk at give besked hvis dit barn skal hentes af andre eller med til fødselsdag. Vi må ikke udlevere dem til andre uden besked fra jer.

Vi forventer at alle kommer og siger farvel inden de går hjem

Når børnene er kommet fra skole tilbydes de frugt og brød ca. 14.10 hvor de ældste har fået fri. Frugtordningen koster 60.- pr. barn månedligt.

Ca. en gang i måneden har vi en maddag. Det kan være mad over bål eller andet vi laver i Børnehuset. SFO’en handler ind til maden, da det er i stedet for frugt denne dag