I skoleåret 2022/2023 er der ferie følgende dage (begge datoer inklusive):

  • Efterårsferie: 17/10 – 21/10 2022
  • Juleferie: 22/12  – 03/01 2023
  • Vinterferie: 13/02 – 17/02 2023
  • Påskeferie: 03/04 – 10/04 2023
  • Sommerferie: 26/06 – 08/08 2023

Samlet børnetal for børnehaven: 23
Samlet elevtal for skoledelen: 85
I alt på Gludstedfriskole og Børnehus: 108
(pr. 10. oktober 2022)

Læs om vores privatlivspolitik her: Privatlivspolitik

Ønsker du at opsige dit barn på Gludsted Friskole eller i Børnehuset skal det bemærkes, at der er 2 måneders opsigelse til udgangen af en måned.

Altså ønsker I at jeres barn skal starte i en anden institution pr f.eks. 1. februar, så skal vi have besked senest (men gerne tidligere) d. 30. november.

Udmeldelsen sker ved, at du/I sender en mail til post@gludstedfriskole.dk, hvornår du/I ønsker at udmelde jeres barn.

Særligt for Børnehuset

Ved overflytning til en kommunal institution, vil kommunen i visse tilfælde tilbyde at arrangere udmeldelsen af Gludsted Børnehus for jer. Dette betegner vi ikke som en gyldig udmeldelse, så for at sikre jer, at I overholder fristen, og ikke kommer til at betale ekstra, så skal I selv stå for udmeldelse.

OBS! Ønsker I, at jeres barn skal starte i en anden institution inden opsigelsesperioden er udløbet, er I forpligtet til at betale kommunens tilskud oven i forældrebetalingen i resten af opsigelsesperioden, så institution og dermed børnene, ikke mister tilskud i en overgangsperiode.

Flytning til anden kommune

Hvis I flytter til en anden kommune, men ønsker at jeres barn skal blive i Gludsted Børnehus, er det vigtigt at vi får besked, da det er barnets bopælskommune, der betaler tilskuddet til institutionen.

Vi gør opmærksom på at der i nogle kommuner er lavere tilskudsniveau end Ikast-Brande kommune og at I i givet fald vil blive bedt om at betale differencen.