I skoleåret 2021/2022 er der ferie følgende dage (begge datoer inklusive):

  • Efterårsferie: 18/10 – 22/10 2021
  • Juleferie: 20/12  – 31/12 2021
  • Vinterferie: 14/2 – 18/2 2022
  • Påskeferie: 11/4 – 18/4 2022
  • Sommerferie: 27/06 – 05/08 2022

Samlet børnetal for børnehaven: 25
Samlet elevtal for skoledelen: 90
I alt på Gludstedfriskole og Børnehus: 115
(pr. 10. august 2021)